neděle 16. července 2023

Změna života: Transformační dovolená 2023 – poslední volná místa

Změna života: Transformační dovolená 2023 – poslední volná místa: Pojďme si trochu rozebrat významy slov v tomto nadpisu. Součet čísel 2023 je 7, které je číslem tarotové karty vůz. Význam, této karty je p...

Transformační dovolená 2023 – poslední volná místa


Pojďme si trochu rozebrat významy slov v tomto nadpisu. Součet čísel 2023 je 7, které je číslem tarotové karty vůz. Význam, této karty je připravit se na tzv. kvantový skok – cestu změny, která je daná podstatou evoluce, kterou nyní všichni procházíme. Jedná se o symboliku posunu. 

To nás vede k novému jednání, myšlení, k novým činnostem a převzetí odpovědnosti. Karta vůz je také a světlech a stínech v našich životech a jejich přijetí. Vůz je symbolikou našeho těla, které je obrazně vozidlem naší duše.

Naše budoucnost může být různá. Někdo ji vidí hodně černě, někdo se na tuto dobu zásadních změn a posunu těší. Jen se potřebujeme smířit s tím, že realita, jakou jsme znali, se už nikdy nevrátí. Všichni jsme součástí tohoto vozu zvané změna a je jen na nás, jestli dorazíme do cíle bezpečně.

Transformace-je postupná přeměna, přetváření. Transformace vědomí je v podstatě postupná přeměna našich vzorců chování, postojů, přesvědčení a limitů tak, aby byly v souladu s Vesmírnými zákony a my sami abychom dosáhli rovnováhy, harmonie a nakonec jednoty.

Vědomí-centrála psychické činnosti jedince zahrnující vše, čemu aktuálně věnuje pozornost. Zahrnuje a propojuje různé duševní, mentální činnosti jako vnímání, myšlení, cítění, paměť, pozornost.

Termín “vědomí” se používá v různých vědních oborech. V každém je pojem chápán trochu jinak. Vědomí jinak specifikuje obecné lékařství (stav, kdy pacient vnímá, plně si uvědomuje sebe sama a na podněty reaguje ze své vůle), jinak filozofie a jinak psychologie/psychiatrie (ve smyslu vědomí sebe, uvědomování si své vlastní existence a identity) a tím se budeme zabývat na společné dovolené.