úterý 7. září 2021

Bude třeba hodně kvalitních cihel

 

Svět, jaký známe se začal bortit. Ať si to uvědomujeme nebo ne, posunuli jsme se do kritického bodu změny. Žijeme na této planetě Zemi, které si přisvojujeme říkat “naše“. Vytvořili jsme krásné stavby, umělecká díla, vymysleli mnoho vynálezů a technologicky jsme se neskutečně rychle posunuli vpřed. Ale na něco jsme přeci jen zapomněli, a to je náš duchovní vývoj.

Ovládla nás moc ega, odpojili jsme se od moudrosti přírody a zapomněli na svoji skutečnou podstatu bytí. Zůstali jsme uvězněni ve svých myslích a přestali používat své duchovní srdce. Někteří v touze po ovládání a moci se obrátili k násilí, manipulaci, podvodům, lhaním, vydíráním, vražděním apod.

Svět jsme v posledních staletí zasvětili nejen pokroku, ale vzájemné nenávistí, násilí a lhaní. Natáčíme filmy o násilí mezi lidmi, boji, o zničení planety, záměrně vyvolaných nemocech a jiných katastrofách apod. Bohužel každá myšlenka je energií, která nemizí, a vše se najednou začíná stávat skutečností.

Hodnotou se pro mnohé stali peníze a moc a společenský úspěch. Každá civilizace, která ztratí sama sebe a své přirozené hodnoty, vede ve své evolučním rozmachu k zániku. Možná si mnozí ještě neuvědomili, že současná situace na celé zemi, se podobá třetí světové válce. Část mocných chce ovládnout tuto planetu a neštítí se ničeho. Strach, vyvolání paniky z nemoci, manipulace s počasím a záměrné hroucení ekonomiky, nás dovedlo do situace, v jaké jsme nyní. Svět se bortí.

Nechme ho zbortit, protože tak jak je postaven, nemůže fungovat dál. Ztratili jsme úctu k této Planetě. Ztratili jsme úctu sami k sobě a druhým. Ztratili jsme své napojení k Bohu.

Doba transformace mnohé lidi dovedla a postupně vede k duchovnímu probuzení. Někteří si začali uvědomovat, kdo skutečně jsou a odkud přišli na tuto planetu. Začali se napojovat na přirozenou intuici, opět se propojili s přirozenou inteligencí bytí, vrátili se z ega do srdce.  Začali si uvědomovat svou skutečnou sílu a moc.

Bohužel z tohoto očekávaného probuzení měli velký strach „mocní“ této planety, proto vymysleli „Nový světový řád“.https://www.youtube.com/watch?v=mABLqvkUDLo

Součástí této „hry“ je i to, co se děje nyní. Mohou zastrašovat, ovládat, vyhrožovat, zabíjet, ale zapomněli ještě na jiné zákonitosti, které tady na této planetě platí a tou jsou zákonitosti Vesmíru.

Nechme zbortit starý svět. Nechme zbortit všechnu tu špínu je jako manipulace, nenávist, podvody a lhaní. Energie, které v současné době na tuto planetu přicházejí, nám pomáhají, aby vyplouvala na povrch všechna ta špína. Všechno, co bylo postaveno na falešných hodnotách a egu se prostě zhroutí. Nechme to zhroutit. My sami jsme totiž symbolicky každou tou cihlou, z které je tento svět postaven.

Možná, že prožíváme dobu, kdy se o obrazně odděluje zrno od plev. Třeba ještě mnohé budeme muset ztratit, abychom mohli získat to nejdůležitější, a to je najít sami sebe. Někteří se bohužel rozhodli v dnešní době doslova „upsat svoji duši ďáblu „.

Netuší, že jejich rozhodnutí udělat tečku, ovlivní mnoho a mnoho v jejich životě, v jejich budoucnosti ale hlavně se podepíše na jejich duši.

Ti, kdo vydrží tento nátlak si začnou díky tomu mnohé uvědomovat. Oni se stanou novým stavebním materiálem pro úplně „Novou zemi.“ Jsme každý z nás tou jednou důležitou cihličkou v tomto světě. Teď přichází čas každou tu zbořenou cihlu vzít do ruky a dokonale očistit, abychom mohli začít stavět znovu.

Když chcete postavit dům, který vám nezboří vichřice nebo jiná živelná pohroma, musí být postaven na kvalitních základech a z kvalitního materiálu. Ten materiál jsme my sami a ty kvality? Vědět kdo jsem, a znát svoji duchovní hodnotu. Mít zdravou sebelásku a umět milovat bezpodmínečně sebe i druhé.

Dalšími hodnotami, na kterých je třeba postavit nový svět je pokora, úcta, pravdomluvnost, čestnost, vzájemná pomoc a tvořivost. Potřebujeme se naučit používat svoji mysl vědomě. Propojit svou mysl a duši tak, abychom mohli konečně vytvořit ráj na zemi.

Čeká nás možná ještě hodně práce, tak si zkuste představit, že jsme každý tou jednou rozpadlou cihlou. Možná je ještě třeba něco dočistit, abychom mohli začít stavět znovu.  Proto uvolněte zbývající strachy, nenávist, zlobu, závist, bezmoc, pocity vinny a všechny další nízké vibrace. Je třeba si vzájemně odpustit a najít své zapomenuté skutečné Já.

Věřte, že bude potřeba hodně kvalitních cihel, abychom mohli postavit nový a lepší svět. A maltu potřebujeme namíchat z lásky, pokory, pravdy, respektu, úcty jeden k druhému. Tak je vidět, že nás čeká ještě kus práce a každý potřebujeme začít u sebe.

Jana G.

Žádné komentáře:

Okomentovat