neděle 9. května 2021

Změna života: Kdo jsem?

Změna života: Kdo jsem?: Mám tělo, ale nejsem mým tělem. Mé tělo se může nacházet v nejrůznějších stavech nemoci či zdraví. Nemá to však nic společného s mým skute...

Kdo jsem?

Mám tělo, ale nejsem mým tělem.

Mé tělo se může nacházet v nejrůznějších stavech nemoci či zdraví. Nemá to však nic společného s mým skutečným JÁ či s mou skutečnou existencí.

Má své zvyky, al nejsem svými zvyky.

Celé mé chování vychází z mých myšlenek a podvědomých imperativů. Někdy se chovám nepřiměřeně. Avšak bez ohledu na to, jak se chovám, nejsem svým chováním. Nemá to nic společného s mým skutečným JÁ či s mou skutečnou existencí.

Mám pocity, ale já nejsem mými pocity.

Mé pocity jsou někdy negativní jindy zase pozitivní, Jakmile se více stanu příčinou, tvůrcem a mistrem svého života, změní se to. Jakmile mi zaplaví vlna pocitů, vím, že nejsem mými pocity, Má pravá mírumilovná a laskavá povaha se nemění. Je stále tady.

Mám rozum, ale nejsem mým rozumem.

Můj rozum je nástrojem, s jehož pomocí tvořím své pocity i své chování, a také mi pomáhá přitahovat do života to, co si přeji. Můj rozum je cenným nástrojem, který stále více využívám ke svému dobru a k dobru ostatních, přesto však není tím, ČÍM JSEM.