čtvrtek 28. října 2021

Vaše emoce jsou vaším kompasem

Vaše emoce jsou kompasem ve vašem životě. Pokud neporozumíme dostatečně svým emocím, můžeme ve svém životě snadno zabloudit. Emoce jsou naší úžasnou výbavou. Bohužel jsme od mala naučení své emoce potlačovat. Proč? Protože jsme nebyli s emocemi často přijatí.

Znáte tyto věty? Když se budeš vztekat, dostaneš na zadek. Velký kluk přeci nepláče. Okamžitě se uklidni a neřvi. Kdo tě dovolil se vztekat. Jestli nebudeš hodný(á) a poslušný(á) nebude tě mít nikdo rád.

Nejen, že jsme naučeni potlačovat své emoce, ale ještě ke všemu máme v naší mysli nahráno mnoho omezujících podvědomých programů a přesvědčení, které nám nevědomky řídí život. Je nejvyšší čas najít ten správný směr ve vašem životě. Je čas porozumět vašemu vnitřnímu kompasu, a to jsou vaše emoce.

http://studio-daja.cz/e-booky-zdarma/

  

pondělí 25. října 2021

Změna života: Svědomí

Změna života: Svědomí: „Kdyby celý svět mi říkal něco, co se vzpírá mému rozumu, nemohl bych takovou věc tvrdit bez odporu svědomí.“ ( Jan Hus) Já jako občan této ...

Svědomí


„Kdyby celý svět mi říkal něco, co se vzpírá mému rozumu, nemohl bych takovou věc tvrdit bez odporu svědomí.“ ( Jan Hus)

Já jako občan této republiky odmítám na základě listiny o lidských právech se podílet na této genocidě národa jménem Covid.

 

Mé svobodné myšlení a zdravý rozum mi nedovoluje lhát. Nemíním se postavit ke všem ustrašeným a zmanipulovaným občanům, kterým se na jejich psychickém a zdravotním stavu podepsali naše média, politici, lékaři, učitelé a ostatní lidé, kteří pod rouškami ztratili svůj zdravý rozum, a hlavně své svědomí.

Jsem v souladu se svou vlastní duší a nenechám si zmanipulovat ani svou mysl. Mé svědomí mi říká, že mám bránit své vlastní zdraví, děti a vnoučata. Jsem žena, matka a babička a dovoluji si postavit se na odpor tomuto režimu. Na tuto zemi jsme sem přišli všichni jako sobě rovné bytosti. Mé morální svědomí, zdravá sebeláska a sebe-hodnota mi nedovoluje se nad někoho povyšovat, nikoho ponižovat a hlavně, nenechat ponižovat ani sebe sama. Ráda bych se svým vnoučatům podívala čestně do očí, až se budou jednou ptát. „babičko, co jsi dělala, když nám brali naše práva, svobodu a zdraví“.

pátek 22. října 2021

Zkouškové období - vydržte!

Dostali jsme se do bodu, které sama pro sebe nazývám zkouškovým obdobím. Představte si, že jste zde v obrazně ve škole života. Zkuste si představit, že všechny duše mají někde společný domov a jednoho dne se rozhodnout, že je čas jít do školy. Někdo může jít prvně ale někdo opakuje ročník, protože to před tím nějak nezvládl. Škola je spojena se zkouškami, aby vás „někdo“ prověřil, co jste se naučili. My se teď nacházíme všichni v náročném zkouškovém období.

Samozřejmě každý jsme ve své třídě a podle toho jsou náročné úkoly. Víme sami, že po prvňáčkovi nemůžeme chtít počítat rovnice. Každý z nás přišel s určitou úrovní vědomí a každý toto vědomí rozvíjíme dál. Jsou tu ti, co už hodně pochopili, neztratili ještě svůj vlastní rozum a doposud odolávali.

Ale zkoušející přitvrzují a zkoušky začínají být ještě těžší. Přichází další vlna zastrašování a vydírání. Je to taková začarovaná hra na strach a začíná někde hodně vysoko. Jak se tomu říká “systém padajícího hovna“. Ten, kdo vás vydírá a sám straší, má také strach. Strach o své dobré místo, strach, že by neměl další prachy na tak dobrém byznysu jako je Covid , strach u svou politickou funkci a pod. Je to dobrá komedie, všichni se navzájem vydírají a bojí.

čtvrtek 21. října 2021

Řítíme se do morální krize.


Nejen do morální, ale hlavně ekonomické a zdravotní. To, co vymýšlí naše vláda a vlády ostatních zemí nemá již s ochranou zdraví lidí nic společného. Lidé se od jakživa báli. Báli se toho, co znají, ale hlavně více toho, co neznají. Největší krizí, je asi krize naší vlastní mysli.

Covid se stal vlastně neviditelnou zbraní pro vládnoucí elity světa. A ochrana zdraví se stala dobrým byznysem pro hodně podnikavých lidí. Mnozí si ani nedovedeme představit kolik lidí si nyní přepočítává zisky z výroby testovacích tyčinek, roušek, ochranných pomůcek, dezinfekcí. A hlavně jací to jsou lidé a proč to sami nařizují. Možná bude dalším dobrým byznysem si pořizovat místo hospod a barů pohřební služby, budete tam asi větší nával. 

úterý 19. října 2021

Změna života: Upsat se čertu vlastní krví, je opravdu snadné.

Změna života: Upsat se čertu vlastní krví, je opravdu snadné.: V pohádkách, které nás od dětství provází je mnoho moudra. Většinou zde dobro zvítězí nad zlem. Děti se od mala učí, že na světě ve kterém ž...

Upsat se čertu vlastní krví, je opravdu snadné.


V pohádkách, které nás od dětství provází je mnoho moudra. Většinou zde dobro zvítězí nad zlem. Děti se od mala učí, že na světě ve kterém žijí je dualita. Zlo a dobro, tma a světlo, láska a nenávist. Ve všech pohádkách ale vždy dobro zvítězí nad zlem. Je to tak ale v životě?

Znáte pohádky o čertech? Čerti bývají vládci pekel posláni na zem, aby ulovili pro peklo nějakou tu dušičku. A aby to měli snadnější, mohou mít převlek. Sluha pekelný bývá často v pohádkách převlečený, za bohatého šlechtice apod. Láká své ovečky na peníze, zlato a krásné sliby. Sliby o dobrém životě bez problémů, hojnosti a dostatku peněz apod. Chce jen jediné, abyste se mu upsali vlastní krví a mohl tak dostat vaši duši. Bohužel málo kdo, tento převlek pozná.

Pohádky jsou zde proto, aby nám přinesly poučení. Třeba o tom, že ne vždy můžeme každému věřit, že se za krásnou tváří a lákavými slovy se často skrývá zloba, zášť a manipulace. Současná doba, mi připomíná právě ty pohádky. Pokud jsme dávali pozor, tak nám zůstala nastavena intuice a vnitřně cítíme, co je dobré a co ne.

pátek 15. října 2021

Změna života: Kdy tato „kašpařice“ skončí?

Změna života: Kdy tato „kašpařice“ skončí?: Už to trvá moc dlouho. Můj dědeček, když mu někdo něco vyprávěl a vymýšlel si víc, než bylo zdrávo, říkal „houpat se mnou můžeš, ale přehupo...

Kdy tato „kašpařice“ skončí?


Už to trvá moc dlouho. Můj dědeček, když mu někdo něco vyprávěl a vymýšlel si víc, než bylo zdrávo, říkal „houpat se mnou můžeš, ale přehupovat už se nenechám“. Některým se už z toho přehupování dělá zle, včetně mne. Tak si pokládám otázku, kdy tato hra, do které jsme se namočili skončí? Asi až ji všichni přestaneme hrát.

Měla jsem zajímavou zkušenost. Přišla jsem před pár dny do volební místnosti. U dlouhého stolu seděla trochu znuděná volební komise. Nedivím se jim, seděli tam už druhý den. Někteří měli roušky pod bradou, pod nosem a jiní se je nasazovali, až když jsem vstoupila. Slušně jsem pozdravila, popřála hezké odpoledne.

pondělí 11. října 2021

Změna života: Znáte energii svých slov? Uvědomujete si jejich mo...

Změna života: Znáte energii svých slov? Uvědomujete si jejich mo...: Slova jsou extrémně silné nástroje, které můžeme použít k pozvednutí naší osobní energie a zlepšení našeho života.  Přesto si velmi často ne...

Znáte energii svých slov? Uvědomujete si jejich moc a sílu?

Slova jsou extrémně silné nástroje, které můžeme použít k pozvednutí naší osobní energie a zlepšení našeho života.  Přesto si velmi často neuvědomujeme slova, která mluvíme, čteme a vystavujeme se jim. Ano, i slova druhých mohou snadno ovlivnit naše osobní vibrace. 

Strávíte několik minut s chronickým stěžovatelem, který používá všechny druhy negativních výrazů, a ucítíte svou osobní energii na dně. Slova mají velkou sílu, slovem můžeš uzdravit nebo také někoho na celý život ztratit. Slovům předchází myšlenky a k myšlenkám patří emoce.

neděle 10. října 2021

Změna života: Volby, volit, dovolit…

Změna života: Volby, volit, dovolit…: Tak a máme volby za sebou. Každý očekával něco jiného a každý výsledky vnímá jinak. Někdo se raduje, někdo je smutný. Dáváme své hlasy určit...

Volby, volit, nevolit, dovolit…?


Tak a máme před sebou opět volby. Každý od nich očekává něco jiného.  Dáváme své hlasy určitým lidem, stranám. Dáváme jim svou vlastní moc a sílu.  Slovo volby volit je blízko ke slovům dovolit si, dovolit něco, někomu. Co máme dovolit?

Dovolit určitým lidem, aby za nás mysleli, rozhodovali, zabezpečili nás, udělali nás spokojenými?  Pokud to, co hledáme nebudeme cítit nejprve uvnitř sebe asi se to nepovede.

Všichni cítíme, že máme nemocný skoro celý svět. Svět se hroutí a je bolavý. Není to jen strach z nebezpečného viru (který ve skutečnosti není tak nebezpečný, jak nám tolik měsíců namlouvají)  nebezpečná je chamtivost, nadřazenost, podlost, prolhanost lidí, kteří nám vládnou. Živí se naším strachem a využívají naši nevědomosti a důvěřivosti. Nějak se nám ztratila obyčejná lidskost, zdravý rozum, láska, pravda, pokora, úcta.

pátek 8. října 2021

Změna života: Když se nevejdeš do škatulky

Změna života: Když se nevejdeš do škatulky: Včera jsem byla navštívit mé přátele. Popovídat si, posedět u kávy a koláče. Pokaždé dojde na zajímavé debaty o životě, vztazích, filosofii ...

Když se nevejdeš do škatulky


Včera jsem byla navštívit mé přátele. Popovídat si, posedět u kávy a koláče. Pokaždé dojde na zajímavé debaty o životě, vztazích, filosofii bytí apod. Můj kamarád se zamyslel nad svým životem a pravil.“ Já vlastně nevím, jak se prezentovat na venek pro ostatní, kdo jsem. Asi nepatřím do žádné škatulky.“ Lidé (systém) sice mají rádi škatulky a označení ale...

„Vždy jsem si myslel, že jsem jiný“ a mám pocit, že si mě lidé škatulkují různě.“ Jen tak jsem se pousmála a napadlo mi, že pokud se někdo nevejde do připravené škatulky, tak bude určitě originál.

A o tom to je. Necháváme se zaškatulkovat systémem a hrajeme hru, kdo je víc. Kdo má více majetku, úspěchu, vzdělání. Chceme někým být, někam patřit. Chceme to uznání, respekt, ocenění. Proto si pořizujeme na všechno certifikáty, papíry, průkazy, tituly před jménem a za jménem, abychom něčím byli.

Víte proč? Protože si neuvědomujeme to nejdůležitější. Kým opravdu jsme. Každý jsme jedinečnou bytostí na této planetě. Každý jsme originál. Každý jsme zázrakem přírody. Jsme Boží Vědomí v lidském a dokonalém těle. Ale většina z nás na to zapomněla. Vlastně, asi jim to nikdo neřekl. Více věříme tomu, co o nás ostatní říkají, o čem nás přesvědčují. Naučili jsme se věřit jiným a ne sobě.

Uvěřili jsme, že jsme nedostateční, málo vzdělaní, neschopní, nepřizpůsobiví, problémoví a uvěřili mnoha dalším lžím. Pod povrchem egoistické mysli jsme zapomněli, kdo skutečně jsme. Tato doba je náročná, divoká, stresující a padají masky, které jsme dlouho nosili. A to nejen masky fyzické na našich tvářích. Pozoruji, že někomu stále vyhovuje se za těmito maskami (nesmyslnými nařízeními) schovávat. Možná neschovávají jen své tváře, ale hlavně své strachy, obavu, úzkost apod. Hlavně není dobré vyčnívat z davu…

Jsem moc ráda, že můj nový přítel nejde zaškatulkovat a vyčnívá z davu. Víte proč?

Protože věřím, že si konečně uvědomuje, kdo je. Uvědomuje si svou skutečnou moc a sílu vědomí. Uvědomuje si své Božství a ví, že drží klíč k Novému světu. Uvnitř to cítí moc dobře a sám to říká, že „láska je klíč“.

Tak drahý příteli už víš, kdo jsi? Ty jsi nic a všechno. Ty jsi velmi důležitým člověkem této doby. Ty jsi originálem, tak nehledej žádnou škatulku, protože tam nikdy patřit nemůžeš.  Přišel čas přestat si hrát na škatulky. Přišel čas z nich vystoupit a tvořit Nový svět, tady a teď a ty to dobře víš. Tak se připrav, máš přeci od všeho klíč. Věřím, že dokážeš lidi dovézt, tak kam máš.

JG

  

středa 6. října 2021

Změna života: Psychosomatika a metoda EFT

Změna života: Psychosomatika a metoda EFT: Psychosomatika  zkoumá vzájemné působení těla a duše. Zabývá se otázkou, jak psychické vlivy působí na tělo a jaký vliv mají naopak tělesná ...

Psychosomatika a metoda EFT


Psychosomatika zkoumá vzájemné působení těla a duše. Zabývá se otázkou, jak psychické vlivy působí na tělo a jaký vliv mají naopak tělesná onemocnění na duševní procesy. Vzájemné působení těla a duše bylo opakovaně potvrzeni vědeckými výzkumy.

Pokud zkusíme vnímat svoje tělo a uvědomuje si, co občas říkáme, hodně nám to napoví. Určitě jste slyšeli, že někdo řekne.

Nemohu to, co se stalo rozdýchat. Tato situace mi leží v žaludku. Nemohu to strávit. Mám plnou hlavu starostí. Tu tíhu starostí už nemohu unést. Ten život je na posr….

Už vám to dochází? Pokud emoce, které prožíváme neumíme správně ventilovat, nerozumíme jejich signálům a nevíme co s nimi, někde se to prostě projevit musí. Své emoce můžeme potlačit a schovat před ostatními, ale nikdy neošálíme své fyzické tělo.