neděle 22. listopadu 2020

Proč mají muži častěji zavřené srdce než ženy?


Naše lidské srdce je důležitým orgánem v našem těle, bez kterého nejde žít. Už v pátém týdnu těhotenství začíná budoucímu miminku bít srdce. Takže dříve, než jsme se sami mohli po narození nadechnout, už naše srdce fungovalo a vyvíjelo se. Srdce není jen dokonalým fyzickým orgánem, ale je sídlem duše a emocí. Pokud prožíváme bolestnou emoci, jako je zármutek, lítost, zradu, bezmoc, cítíme bolest na duši. Emoce jsou silně propojeni s naším srdcem, proto můžeme po rozchodu říci. On nebo ona zranila mé srdce.  Ale v srdce je také centrem lásky, radosti a nadšení.

Bohužel se někdy stane, že po velké lásce přijde zklamání, zrada a rozchod.  Pokud tyto emoce neumíme přijmout, zpracovat a pochopit, zůstanou uložené v buněčné části našeho těla. Právě smutek a zklamání cítíme nejvíce v srdeční oblasti.

pátek 13. listopadu 2020

Pátek třináctého?


Tak dnešní den je pátek třináctého. Pro někoho smolný den, ale pro někoho naopak dnem šťastným.
Jak je to možné? Záleží na našem přesvědčení a úhlu pohledu.

Já dnes otevírám počítač a zjišťuji, že je pátek třináctého. Skvělé, pátek a třináctého to bude super den, proběhlo mi hlavou.

Věřím, že ale mnoho lidí dnes vstalo a pomysleli si  "pátek a třináctého, to je tedy den, to budu mít určitě smůlu, to bude smolný den, jako vždycky". 

Víte, že vaše mysl, vaše emoce a pocity, mají silný vliv na to, co se vám v životě děje? Vaše myšlenka, emoce a slova jsou energie. Ta na základě zákona rezonance přitahuje podobnou vibraci. Prostě do vašeho života, vám převážně přichází to, na co zaměřujete pozornost a čemu věříte. 

pondělí 9. listopadu 2020

Terapie EFT a dětiEFT je zkratka pro metodu spadající do oboru energetické psychologie ve volném překladu, technika emoční svobody. V originále se s ní můžete setkat jako EFT-emotional freedom technigues. Tuto metodu používají úspěšně terapeuti a psychologové v zahraničí. Používá se k uvolnění emocionální tísně, k odstranění negativních vzpomínek a přesvědčení. 

 

Tím, že pracujeme na úrovni mysli, těla a duše stává se tato metoda velice rychlou a úspěšnou v řešení různých emocionálních problémů. Jelikož naše emoce a naše mysl ovlivňují buněčnou strukturu našeho těla můžeme pomocí této metody řešit i fyzické problém (vyrážky, bolesti hlavy, kašel a pod). Je dnes vědecky dokázáno, že stres a potlačené emoce, způsobují celou řadu psychosomatických nemocí.

Položíte si otázku, jestli funguje tato metoda i na děti?

středa 4. listopadu 2020

Změna života: Role kritika a role oběti

Změna života: Role kritika a role oběti:   Na to, abychom mohli hrát roli kritika a oběti nemusíme být profesionálními herci ani skvělými umělci. Stačíme si na to sami. Kritik se ča...

Role kritika a role oběti

 

Na to, abychom mohli hrát roli kritika a oběti nemusíme být profesionálními herci ani skvělými umělci. Stačíme si na to sami. Kritik se často objevuje jako součást naší mysli, našeho ega. 

A kde se tam vzal? Když jsme se narodili, něco takového jako vnitřního kritika, jsme určitě ve své mysli neměli. Ale jak jsme postupně rostli, rodiče nás začali vychovávat. Učili nás, co je dobré, co špatné. Co se sluší, co se nesluší. Co je správné, co není správné. Jak máme vypadat, co máme říkat a také raději neříkat.