pondělí 28. ledna 2019

Změna života: Malé zamyšlení - proč si kupujeme drahé značkové ...

Změna života: Malé zamyšlení - proč si kupujeme drahé značkové ...: Často přemýšlím nad tím, proč lidé utrácí drahé peníze za značkové oblečení, boty, kosmetiku, auta, vodovodní baterie apod. Nedávno jse...

Změna života: Energie našich slov a myšlenek

Změna života: Energie našich slov a myšlenek: Jsme tím, co si myslíme. Stáváme se tím, čemu věříme. Náš život je takový, jaký jsi představujeme. Náš život je tím, co o něm tvr...

Energie našich slov a myšlenek

Jsme tím, co si myslíme.
Stáváme se tím, čemu věříme.
Náš život je takový, jaký jsi představujeme.
Náš život je tím, co o něm tvrdíme.

Svůj život můžeme změnit tak,
že změníme svoje myšlení.
( Barbara Bergerová)

Přišel čas uvědomit si, že naše myšlenky a slova mají neskutečnou energetickou sílu.
Nad svými myšlenkami, emocemi a slovy máme svobodnou vůli jen my sami. Nikdo jiný nás nemůže přimět myslet si, to co nechceme. Protože to co vytváříme ve své mysli, za to neseme plnou odpovědnost.

Naučené vzorce myšlení a chování ovlivňují náš každodenní  život. Je čas převzít odpovědnost za naše vyřčená slova a za naše myšlenky.  Každé slovo jak  myšlené, napsané či vyřčené je potvrzením. Slovo je zákon. Už v Bibli se mluví o tom, že na počátku bylo slovo. Slova jsou tvůrčí silou Vesmíru a disponují buď silou dobra nebo zla.
Jakmile si začnete být vědomi síly vlastních slov, poznáte proč váš život byl doposud takový jaký byl. Pokud chcete změnit svůj život převezměte odpovědnost za svá slova, myšlenky a pocity.
Pokud chcete udělat první krok a naučit se pracovat s energií slov a myšlenek přijmete pozvání na plánovaný worshop https://www.studiodaja.cz/home/novinky/289-energie-nasich-slov-myslenek-a-emociúterý 15. ledna 2019

Malé zamyšlení - proč si kupujeme drahé značkové oblečení ?


Často přemýšlím nad tím, proč lidé utrácí drahé peníze za značkové oblečení, boty, kosmetiku, auta, vodovodní baterie apod. Nedávno jsem se v obchodě ptala, proč tato vodovodní baterie stojí 1.800 a druhá kolem 20.000 tisíc ? Když vypadají obě skoro stejně ? Bylo mi odborně vysvětleno, že je značková ( samozřejmě si ji každý nemůže dovolit).

Vzpomínám si jednou na setkání se známou, která byla pozvána na oslavu narozenin a šla se domů převléci do značkového oblečení, protože na VIP oslavě by v obyčejných věcech vypadala mezi podnikateli fakt blbě a nikdo by ji tam nebral. Konečně mě po létech došlo, proč si někteří lidé zakládají na značkovém zboží. Možná je skutečně lepší nebo je to jinak.

Navyšujete to jejich hodnotu a sebevědomí.
Cítí se v tom oblečení dobře a mají z toho skvělý pocit. Pokud ukazují své značkové auto, svůj byt se značkovým vybavením, cítí svou vyšší hodnotu a něco přeci znamenají !

středa 9. ledna 2019

Báseň - Michael Jackson

Miluji hudbu Michaela Jacksona a chci se podělit o krásná slova z jeho knihy

"Ty a já jsme nikdy nebyli odděleni.
To je jen iluze, vytvořená z magického optického klamu.
Je zde jen jedna celistvost, pouze jedna mysl.
Jsme jako vlnky v nekonečném oceánu vědomí.

Pojďte, tančeme tanec stvoření,
Oslavujme radost života.

Ptáci, včely, nekonečné galaxie,
Řeky, hory, mraky a údolí
Jsou pulzující vzor,
Žijící, dýchající
Oživený kosmickou energií.

úterý 8. ledna 2019

Každá naše myšlenka je semínkem v naší mysli.Naše myšlenka je energie. Jaké semínko myšlenky zasadím, takové plody sklidím. Je to velmi jednoduché. Pokud zasadím semínka hrachu nemohu očekávat, že sklidím ředkvičky.
Zkuste si alespoň jeden den hlídat svoje myšlenky. Jaké převládají ?
Jsou to myšlenky ze kterých cítíte radost, vděčnost, lásku,
inspiraci ? A nebo jsou to převážně myšlenky na problémy, strachy, obavy, zlobu, nenávist, pomstu, žárlivost, smutek ?
Na co se ve svých myšlenkách zaměřujete to roste. Dáváte svoji energii a sílu tím správným směrem?
Pokud se zaměřujete na strach, zlo, násilí, nenávist apod. Dáváte těmto kolektivním myšlenkám sílu a svoji energii ( viz násilí a strachy v TV nebo PC – hry). Pak se nemůžeme divit, že roste mezi lidmi neláska a násilí a zloba.
Na co zaměřuji svou pozornost to podle zákona přitažlivosti do svého života přitahujete.
Nelíbí se vám váš současný život ? Je možné to změnit. Změna ale začíná u vás. U vašich myšlenek a vašich emocí a pocitů. Někdy to bývá složitá a zdlouhavá cesta ale věřte, že stojí za to.


čtvrtek 3. ledna 2019

Dovolte si být nedokonalými


Když jsme byli dětmi často jsme  slýchávali co musíme, co nesmíme, abychom splnili očekávání druhých.
Když splníme očekávání, které je vyžadováno dostáváme lásku, ocenění a pozornost.
Do svého života jsme toto přijali jako samozřejmost. Pokud nesplňujeme určité podmínky jsme vystaveni kritice, mnohdy ponížení, opovržení apod. A to bolí.

Abychom se této bolesti vyhnuli často nejsme sami sebou a chováme se tak, jak to vyžaduje naše okolí. Máme strach z kritiky, ze selhání z pomluv a odmítnutí. Často se tak staví do své síly naše ego. Musím být štíhlá ( znáte to 60,90,60), pokud neodpovídáte rozměrům


modelek , můžete se cítit nedokonalá. Pokud nemáte značkové oblečení a drahý vůz, velký a luxusní dům nemůžete patřit mezi VIP . Musím se chovat tak a tak, co by řekli lidi…..to jsme většinou slýchávali od našich rodičů a prarodičů. 

A kde jsme MY ? Dokážeme být sami sebou ?
Před několika měsíci mě kamarádka pomáhala předělávat kancelář, bílit, natírat a pod. Obě ženské  jsme byly pracovně oblečené ( dost otrhané) a zašpiněné od barev. V poledne jsme se rozhodly dojít se naobědvat do nedaleké zahradní restaurace. Napřed jsme se se na sebe podívaly a hned nám přeběhla myšlenka, no takto nemůže jít špinavé, co by řekli lidi ? Pak jsme se na sebe podívaly a začaly se smát….no dovolíme si být prostě nedokonalé. 

A byly jsme. Bylo to super a užily jsme si to. Další podobná situace se mi stala nedávno na přednášce na festivalu, kde mě slečna upozornila před všemi, že mám chybu v nápisu na tabuli ( chybělo mi tam písmenko). Slečně jsem poděkovala za upozornění a řekla jí , že si prostě dovoluji být nedokonalá a dělat chyby. Prostě jsem taková jaká jsem. Někdy mám sama pocit, že jsem dokonalá v nedokonalosti a nedokonalá v dokonalosti. Každý z nás jsme jedinečný originál a už v tom je naše dokonalost.

 Každý z nás jsme propojením Zdrojové energie ( Boha) a tím jsme dokonalými jakými jsme. Jsme světlem i temnotou. Tak abychom byli v rovnováze sami se sebou je třeba uvolnit sílu ega a odpoutat se od srovnávání se s ostatními. Jeden moudrý učitel říkával s nikým se nemusíš srovnávat, srovnávej se pouze sám se sebou. 

A víte, co se stane když se přestanete srovnávat s ostatními a dovolíte si být sami sebou a někdy i nedokonalými ? Vaše ego nad vámi ztratí svou moc a získáte pocit svobody a bezpodmínečné lásky k druhým lidem. Protože i vy sami přestanete ostatní posuzovat a srovnávat. Prostě buďte sami sebou, už teď jak jste jste dokonalými.