čtvrtek 20. dubna 2023

Moc přítomného okamžiku a metoda EFT


Dovoluji si uveřejnit článek tohoto autora: 

Forrest Samnik, EFTCert-I

Když jsem právě dokončil knihu Eckhart Tolle, Nová Země, cítím se nadšeně. 

Představ si! Bestseller New York Times , který popisuje a vysvětluje, jak a proč fungují techniky emoční svobody (EFT)!

Očividně to nebylo smyslem knihy. Nevím, zda si pan Tolle v současnosti uvědomuje účinnost EFT a jak mění životy mnoha lidí po celém světě.

Jsem si však zcela jist, že kdyby byl v době svého psaní vědom, poučil by své čtenáře alespoň o základní technice. 

Tolleho odpověď na to, jak se osvobodit od „těla bolesti“, má duchovní hodnotu. Uvádí, že tělo bolesti (tj. nahromadění emocionální bolesti nesené v energetickém poli člověka) nezpůsobuje utrpení, které způsobujeme sami sobě a druhým. Rathgere, je to identifikace, kterou s tím máme. Uvádí, že jakmile víme, že toxické emoce, které cítíme, jsou tělem bolesti v nás, toto poznání je vše, co potřebujeme, abychom se s ním ztotožnili. 

pátek 14. dubna 2023

Strach a jeho energie

Strach je dobrý sluha ale špatný pán. Je na tom něco, co nás nutí se toho držet.  Strach je někdy jako klíště a drží se nás, aniž bychom chtěli.

 Klíště nám saje krev a strach nám bere energii a sílu. Klíštěti můžeme zakroutit hlavičkou a usmrtit, ale co se strachem? Jak se ho zbavit?

Na své základní úrovni hraje důležitou roli v tom, že nás udržuje naživu. Například, když jsme blízko okraje útesu, můžeme cítit strach z pádu. Strach nás má udržovat v bezpečí, je to emoce přežití.

V každodenním životě se však strach připojil k problémům, jako je hledání práce, finanční problémy, partnerské nebo nemoc. Jsou to stále věci, které souvisí s přežitím a kvalitou života. 

Pojďme se na strach podívat z jiného úhlu. Jak dokázal Einstein, všechno je energii.  Každá jednotlivá věc na tomto světě se skládá z molekul vibrujících různých rychlostí. Zvuk, světlo a hmota nesou různé vibrace. My, jako lidé, také vibrujeme různě, v závislosti na našem zdraví, myšlenkách a emočním stavu.