pátek 28. října 2022

Naše vnitřní dítě

Když jsme byli dětmi, tak jsme si většinou přáli, abychom mohli být co nejdříve dospělými. Stali jsme se dospělými, ale to naše dětské JÁ v nás žije stále. Je to tzv. naše vnitřní dítě. Můžeme ho vnímat také jako určitou část naší vlastní osobnosti (sub-osobnosti), která se energeticky odštěpí, aby se izolovala od traumatické události, která v daný okamžik byla pro dítě nesnesitelná a nepochopená.

V mnoha případech tato energetická část a její emoční složka, jako kdyby byla vytlačena do nevědomí a je zde energeticky zaseklá. Tato část stále čeká na přijetí a bezpodmínečnou lásku. Čeká na objetí a porozumění, které jsme, když jsme byli dětmi nedostali.

úterý 25. října 2022

Stres je nepřijetí stávající situace aneb moudrost v pocitu vzdání se.


Stres je vnitřní energetický odpor toho, co nejste schopni ve svém životě přijmout. To ale neznamená, že s tím, co se děje musíte souhlasit. Prostě jen přestaňte dávat odpor skutečnosti, kterou možná právě teď nemůžete změnit.

Vzdání se je projevem prosté a hluboké moudrosti. Není to zbabělství ani bezmoc, je to jen neodporování proudění energií života. Přirozenou součástí našeho života je prožívání chtěného i nechtěného. Vzdát se životu znamená vzdát se vnitřní rezistenci proti tomu, co se děje.

středa 19. října 2022

Změna života: Probuďte se je už opravdu čas

Změna života: Probuďte se je už opravdu čas: Nacházíme se ve velmi těžké, leč důležité době. Každý máme svoji jedinečnou cestu vývoje a každý z nás zdolává určité překážky. Základním pr...

Probuďte se je už opravdu čas

Nacházíme se ve velmi těžké, leč důležité době. Každý máme svoji jedinečnou cestu vývoje a každý z nás zdolává určité překážky.

Základním prvkem transformace je navyšování energetických vibrací těla. Mnoho lidí tuto cestu už začalo, další se přidávají a někteří tak trochu zaspali. Ale i ty je třeba vzbudit, aby nezůstali uvězněni ve 3D realitě. Neodlučitelně s navyšováním energetických vibrací těla musí docházet k pročištění nitra člověka. Musíme zpracovat naše „nízké“ emoce jako je strach, bezmoc, pocit viny, křivda, zloba, smutek. Jsou to emoce s velmi nízkou vibrací. Lidem padají masky a na povrch se vyplavuje to, co bylo potlačeno.

pátek 7. října 2022

Dar svobodných myšlenek, emocí a pocitůKaždý z nás dostal do svého života velký dar od "stvořitele“ (doplňte si slovo dle vlastního vnímání). Je to dar svobodných myšlenek, emocí a pocitů. 

Bohužel nám nikdo nedal  k tomuto daru návod k použití. Naše vlastní myšlenky, emoce a přesvědčení nám mohou život ničit nebo uzdravit. Utápíme v pocitech strachu, zoufalství, bezmoci, vzteku, ve svých představách vytváříme katastrofické scénáře a často se utápíme ve svých negativních myšlenkách. Mnozí neví, že naše vlastní myšlenky nás mohou ale také uzdravit a pokud porozumíme vlastním emocím (které jsou navigačním systémem našeho života), můžeme změnit celý svůj život.

Neuvědomujeme-li si tuto vnitřní sílu, podléháme různým strachům, manipulacím a život s námi někdy hází ze strany na stranu. Je vědecky dokázáno, že naše myšlenky, emoce a přesvědčení vytváří kolem našeho těla elektromagnetické pole, vyzařující do okolního prostoru a na základě rezonance pak  přitahujeme do svého života podobné. Například: cítím-li se ve svém životě jako oběť a budu tento pocit a myšlenky k tomu spojené vyzařovat, budu si přitahovat do svého života stále stejné, podobné situace. 

Naše vlastní myšlenky, emoce a přesvědčení jsou úzce propojeny i s našim fyzickým tělem a naše tělo chemicky reaguje na naše vnitřní pocity (psychosomatické nemoci). Ten kdo, může ovlivnit jaké budeme mít myšlenky, jaké budeme cítit emoce a jaký budeme mít ve finále život, jen my sami.

Proto je nejvyšší čas posunout se ve svém životě o krůček dál. Přestaňte konečně předávat svou moc ostatním a staňte spolu tvořiteli vlastního zdraví a života. Žijeme v interaktivním vesmíru a svět venku je odrazem každého z nás. A pokud se podíváte na dnešní svět, stojí opravdu k zamyšlení začít změnu sami u sebe.  Bohužel v dnešní době už jde opravdu o budoucnost celého lidsva. Pokud chceme vytvořit mír ve světe, vytvořme ho nejdříve sami v sobě. Zkuste si uvědomit jakou sílu a moc mají vlastní slova, myšlenky a emoce.

Pozvánka na pracovní workshop –Energie slov, myšlenek a emocí 

https://www.studiodaja.cz/home/novinky/409-workshop-energie-nasich-slov-myslenek-a-emoci-2

středa 5. října 2022

Duchovní probuzení a metoda EFT

Metoda EFT znamená ve volném překladu technika emoční svobody. Již pár let jsme na cestě k duchovnímu probuzení. To, co všichni hledáme není někde venku a nemusíme to pracně hledat. To, co hledáme, a vede nás k duchovnímu probuzení, je uvědomit si podstatu svého bytí. To, co hledáme je uvnitř každého z nás. 

Velmi často jsme ale uvězněni ve své mysli a ve svém egu.

Ego rádo vytváří dramata. Mnoho lidí tak nevědomky hraje role ega a nejčastější rolí je role kritika a role oběti. Technika ( metoda) EFT je velmi silným pomocným nástrojem ke zpracování negativních emocí.

Pokud hrajeme roli oběti, tak uvnitř našeho nitra cítíme křivdu, ublížení, lítost, bezmoc a pod. Jsme-li v roli kritika, cítíme často emoce vzteku, křivdy, nenávisti a pod, tak pokud nezpracujeme nejdříve své emoce, tak nemůžeme změnit své myšlenky.

Emoce jsou energií a pokud nejsou zpracovány a prožity zůstávají uvězněny ve vašem těle. Mají schopnost na energetické úrovni vyzařovat do vašeho energetického pole a přitahovat na základě rezonance, tak podobné vibrace.

pondělí 3. října 2022

Síla lásky

O srdci se mluví různě. Mám něco na srdci, moje slova vycházejí ze srdce, tíží mi to u srdce apod. Co přesně znamená tento pojem srdce v tomto kontextu.  Všichni víme, že máme fyzické srdce a známe jeho úkol. Pokud jdeme na základní úroveň fyzického těla můžeme mluvit též o síle lásky v našem vlastním energetickém poli.

V tomto poli proudí spousty energie, můžeme to také nazvat, že je to mnoho informací. V lidském energetickém poli proudí spousty informací. V akupunktuře je léčení postavené na meridiánových energetických liniích, které nesou energii čchi. A čchi jsou informace.

A když tím polem informace neproudí v té nejvyváženější a nejefektivnější a nejsilnější formě, tak vznikne nerovnováha, kterou mi vnímáme jako fyzickou nebo psychickou nepohodu, disharmonii, nemoc. Vezměte si třeba počítač. Když je počítač postižen virem, špatně v něm proudí informace. Lidé jako první řeknou“ ach jo dneska je to nějaké pomalé“. Potom si všimnou dalších závad a zdrojem toho je ten virus, který ovlivní proudění informací, jak se tyto informace dekódují v počítači.