úterý 28. září 2021

Obchod se strachem, manipulace a naše budoucnost.


Myslíte si, že se strachem nejde obchodovat? Ale jde a velice snadno. Strach je jedním z kroků k manipulaci. A jak se to dělá ve velkém? Ovládejte politiku a média.  Předkládejte lidem zprávy, příběhy videa, fotografie, které budou ve společnosti vyvolávat a šířit pocit ohrožení, strach a úzkost. Už druhým rokem se to daří velmi dobře.

Větší část společnosti se tak do těchto informací ponoří, že přestane informace ověřovat a uvěří jejich pravdivosti. Ti, kdo záměrně vyvolávají strach, začnou mít velkou potřebu vás přesvědčit, že vás chtějí v každém případě zachránit a budou pro to dělat vše potřebné. Zavřou vás doma, budou vydávat různá nařízení. Strach je přeci dobré stále udržovat. A tak vás nepřestávají informovat negativními a stresujícími zprávami.

úterý 7. září 2021

Bude třeba hodně kvalitních cihel

 

Svět, jaký známe se začal bortit. Ať si to uvědomujeme nebo ne, posunuli jsme se do kritického bodu změny. Žijeme na této planetě Zemi, které si přisvojujeme říkat “naše“. Vytvořili jsme krásné stavby, umělecká díla, vymysleli mnoho vynálezů a technicky jsme se neskutečně rychle posunuli vpřed. Ale na něco jsme přeci jen zapomněli, a to je náš duchovní vývoj.

Ovládla nás moc ega, odpojili jsme se od moudrosti přírody a zapomněli na svoji skutečnou podstatu bytí. Zůstali jsme uvězněni ve svých myslích a přestali používat své duchovní srdce. Někteří v touze po ovládání a moci se obrátili k násilí, manipulaci, podvodům, lhaním, vydíráním, vražděním apod.

Svět jsme v posledních staletí zasvětili nejen pokroku, ale vzájemné nenávistí, násilí a lhaní. Natáčíme filmy o nenávisti mezi lidmi, boji, o zničení planety, záměrně vyvolaných nemocech a živelných katastrofách, vraždách, korupci apod. Bohužel každá myšlenka je energií, která nemizí a zůstává v kvantovém poli vědomí.  Vše se nenápadně začíná stávat skutečností.