neděle 9. května 2021

Kdo jsem?

Mám tělo, ale nejsem mým tělem.

Mé tělo se může nacházet v nejrůznějších stavech nemoci či zdraví. Nemá to však nic společného s mým skutečným JÁ či s mou skutečnou existencí.

Má své zvyky, al nejsem svými zvyky.

Celé mé chování vychází z mých myšlenek a podvědomých imperativů. Někdy se chovám nepřiměřeně. Avšak bez ohledu na to, jak se chovám, nejsem svým chováním. Nemá to nic společného s mým skutečným JÁ či s mou skutečnou existencí.

Mám pocity, ale já nejsem mými pocity.

Mé pocity jsou někdy negativní jindy zase pozitivní, Jakmile se více stanu příčinou, tvůrcem a mistrem svého života, změní se to. Jakmile mi zaplaví vlna pocitů, vím, že nejsem mými pocity, Má pravá mírumilovná a laskavá povaha se nemění. Je stále tady.

Mám rozum, ale nejsem mým rozumem.

Můj rozum je nástrojem, s jehož pomocí tvořím své pocity i své chování, a také mi pomáhá přitahovat do života to, co si přeji. Můj rozum je cenným nástrojem, který stále více využívám ke svému dobru a k dobru ostatních, přesto však není tím, ČÍM JSEM.

Mám přesvědčení, ale já nejsem mým přesvědčením.

Své představy a vzorce jsem přijala ze svého raného prostředí. Dosud mi udávaly v životě potřebný směr. Má víra je cenou silou, kterou si vážím a kterou ctím. Nyní pracuje pro dobro a požehnání všech. Přesto však není tím, ČÍM JSEM.

JÁ JSEM příčinou veškerého svého zdraví, svého těla, svého chování, svých pocitů a myšlenek. Učím se víc a více sama řídit své tělo, své pocity, své emoce, své myšlenky a své chování. Přemýšlím o dokonalosti.

Jsem a zůstanu v svých pocitech přátelská, dobrotivá, klidná a laskavá.

Mé oči vidí krásu v mém nitru i ve všem kolem mne.

Mé ruce žehnají a léčí, vyjadřují mou božskou podstatu.

Má chodidla jsou posly dobra.

Mé tělo je silné a ochotné vyjadřovat dokonalost a lásku, KTEROU JSEM.

 

Z knihy Květ života – Jeanne Ruland


 

Žádné komentáře:

Okomentovat