pondělí 10. února 2020

Šikana a nízké sebevědomí.

Malé zamyšlení nad stále se více rozšiřujícím problémem dnešní doby a tou je šikana. Bohužel je jí stále více. Setkáváme se s ní i na nižším stupni základních škol a také mezi dívkami. Vždy bývají v tomto vztahu dva. Ten, kdo šikanuje a vyvolává strach, aby mohl s dotyčným manipulovat a pak ten, kdo se nechá. V obou případech chybí u těchto dětí zdravá sebeláska a zdravá


sebe-hodnota. V dětství se vytvářejí základní hodnotové vzorce. Nejvíce do věku 6-7let. Podvědomí našich dětí je v tomto věku zcela otevřené a přijímá za své veškeré výchovné vzorce a také vše co jim budeme často opakovat i když to tak mnohdy nemyslíme). Ale takto malé děti nemají nastavený rozlišovací filtr vnímání a jejich podvědomá mysl, bere vše pravdivě. Možná si právě teď uvědomíte, co vám říkávali vaši rodiče nebo co říkáte svým dětem.

Nic z tebe nebude, rosteš jen pro kriminál, jsou s tebou jen potíže, když nebudeš hodná a poslušná nebude tě mít nikdo rád. Je statisticky dokázáno, že valná většina lidí má nízké sebevědomí. Máme nízké sebevědomí a naše emoční část je velmi zranitelná. Jedním ze způsobů je tuto emoční bolavou část schovat za slupku EGA. Nejlépe za agresivitu, nadřazenost a namyšlenost( pozor namyšlenost a sebeláska je rozdíl). Sebeláska vychází ze srdce a ne z ega.

Bohužel i ten, kdo se nechá šikanovat a ponižovat má na podvědomé úrovni uložený program -nejsem dost dobrý(á). A co s takovými dětmi děláme? Ve škole dostávají dvojky schování, ukládají se jim výchovné tresty apod. Můj osobní názor je ale jiný. Možná by bylo lepší se podívat pod agresivitu a poníženost. Tam jsou ukryty skutečné příčiny. Je třeba zpracovat podvědomá emoční traumata a nastavení dokud je čas.

Přichází doba, kdy je důležité naučit rodiče a děti zacházet s emocemi. Dát jim vzdělání nejen co se týče IQ ale také v EQ. Chybí kompletní vzdělání v emoční inteligenci jak dětí, tak jejich rodičů. Naučme se pracovat se svými myšlenkami a emocemi, opravíme tím nejen svůj život, ale i své zdraví. Ona se totiž šikana neprojevuje jen mezi dětmi, ale i mezi dospělými( pracoviště, rod.vztahy a pod.) A opět je tu velmi nízké sebevědomí a sebeláska na obou stranách.

EFT - technika emoční svobody, je vynikajícím nástrojem, který pracujeme s emocemi a uvolňuje podvědomé programy a přesvědčení, které nás drží v zajetí nízkého sebevědomí.

Žádné komentáře:

Okomentovat