pondělí 9. listopadu 2020

Terapie EFT a děti
EFT je zkratka pro metodu spadající do oboru energetické psychologie ve volném překladu, technika emoční svobody. V originále se s ní můžete setkat jako EFT-emotional freedom technigues. Tuto metodu používají úspěšně terapeuti a psychologové v zahraničí. Používá se k uvolnění emocionální tísně, k odstranění negativních vzpomínek a přesvědčení. 

Tím, že pracujeme na úrovni mysli, těla a duše stává se tato metoda velice rychlou a úspěšnou v řešení různých emocionálních problémů. Jelikož naše emoce a naše mysl ovlivňují buněčnou strukturu našeho těla můžeme pomocí této metody řešit i fyzické problém (vyrážky, bolesti hlavy, kašel a pod). Je dnes vědecky dokázáno, že stres a potlačené emoce, způsobují celou řadu psychosomatických onemocnění)

Položíte si otázku, jestli funguje tato metoda i na děti?

Ano! EFT může hrát významnou roli při pomoci dětem uvolnit strach, úzkost, trauma a pochybnosti během několika minut. EFT často přináší výsledky mnohem rychleji u dětí, protože nemají stejné množství emocionálních traumat jako dospělí.  EFT funguje, i když tomu nevěří, což je užitečné zejména pro starší děti, které by mohly mít odpor k práci na problémech nebo zkoušení nových přístupů.

Nechá se pracovat i s malými dětmi. Terapie probíhá často formou hry a děti si ani nestačí uvědomit, že probíhá terapie. Důležitý je zde přístup terapeuta. U menších dětí žádám rodiče, aby neříkali dětem, že jdou na terapii (aby si nepřipadali, že jsou rozbití). Většinou se domlouvám s rodiči předem, že dětem řeknou, že jdou za paní (tetou), která učí děti kouzlit. A mají pravdu, děti opravdu zapojuji do hry a učím je používat kouzelné body na těle. 

Metoda EFT vychází ze znalostí čínské medicíny. V těle každého z nás prochází  životodárná energie. Na těle máme celou řadu meridiánů ( energetických zakončení). Jemným poťukáváním  dvěma prsty rukou stimulujeme tuto energii na určitých bodech a tak uvolňujeme přirozený tok. Zároveň používáme i sílu psychologické části, kdy hovoříme s klientem a daném problému a propojujeme se s konkrétní emocí, kterou cítí.

Pokud je třeba (v rámci navázání dobrého vztahu s dítětem, důvěry a spolupráce), je možné terapeuticky pracovat i v rodinném prostředí. Dítě se zde cítíte bezpečně, více se emočně otevře a je sdílnější a spolupracuje.

I děti prožívají svá emoční traumata jako je strach ze zubaře, z injekční stříkačky, ze tmy, prožívají úzkost ze školy, stres z rozchodu rodičů, vztek, odpor k učení, poruchy pozornosti apod. Neví, co se svými emocemi, a to jim může způsobovat psychosomatické a psychické potíže. Výhodou této metody je, že ji je možné používat jako autoterapii. Nejlepší je společná práce s rodiči. Jak se říká „šťastný rodič = šťastné dítě. S touto metodou se můžete emoce naučit zvládat vzájemně.

Více na www.studiodaja.cz

  

Žádné komentáře:

Okomentovat