úterý 15. září 2020

Šikana a nízké sebevědomí.


Malé zamyšlení nad stále se více rozšiřujícím problémem dnešní doby a tou je šikana. Šikana byla a bude. Setkáváme se s ní ale i na nižším stupni základních škol. A co je neobvyklé, také mezi dívkami. 
Vždy bývají v tomto vztahu dva. Ten, kdo šikanuje a ponižuje toho druhého. Ten, kdo vyvolává strach, aby mohl s druhým manipulovat. A pak ten, kdo se nechá a stává se ponižovaným. V obou případech chybí u dotyčných jedinců zdravá sebeláska a zdravá sebe-hodnota. 

V dětství se vytvářejí základní hodnotové vzorce. Nejvíce do věku 6-7let. Podvědomí našich dětí je v tomto věku zcela otevřené a přijímá za své veškeré výchovné vzorce. Také si pamatuje vše, co jim budeme často opakovat i když to tak mnohdy nemyslíme. Ale malé děti nemají nastavený rozlišovací filtr vnímání a jejich podvědomá mysl, bere vše pravdivě.

Možná si právě teď uvědomíte, co vám říkávali vaši rodiče nebo co říkáte svým dětem. Nic z tebe nebude, rosteš jen pro kriminál, jsou s tebou jen potíže, když nebudeš hodná a poslušná nebude tě mít nikdo rád. Je statisticky dokázáno, že valná většina lidí má nízké sebevědomí. Máme nízké sebevědomí a naše emoční část je velmi zranitelná.

Jedním ze způsobů je tuto emoční bolavou část schovat za slupku EGA. Nejlépe za agresivitu, nadřazenost a namyšlenost. Pozor namyšlenost a sebeláska z pozice srdce je rozdíl. Pravá sebeláska vychází ze srdce a ne z ega. Bohužel i ten, kdo se nechá šikanovat a ponižovat má na podvědomé úrovni uložený program. Nejsem dost dobrý(á). A co s takovými dětmi děláme? Ve škole učitelé píší dvojky schování, ukládají výchovné tresty apod. 

Můj osobní názor je ale jiný. Možná by bylo lepší se podívat pod agresivitu a poníženost. Tam jsou ukryty skutečné příčiny. Je třeba zpracovat podvědomá emoční traumata a nastavení dokud je čas. Je čas naučit hlavně děti a rodiče zacházet s emocemi, dát jim vzdělání nejen co se týče IQ ale také v EQ. Chybí kompletní vzdělání v emoční inteligenci jak dětí, tak jejich rodičů. 

Naučme se pracovat se svými myšlenkami a emocemi, opravíme tím nejen svůj život, ale i své zdraví. Nejčastější problém, které řeším s klienty v rámci terapií je nízké sebevědomí, pocházející z dětství. Pokud vaše dítě je šikanováno nebo ho někdo šikanuje, prosím pomozte mu.

Žádné komentáře:

Okomentovat