neděle 6. června 2021

Probuzení - transformace vědomí - maják


V našich životech se neustále střídá život a smrt. I fyzický život je omezen určitou dobou, kdy je nám vymezen čas, tady na Zemi pobýt. Získáváme zkušenosti, zažíváme dobré a zlé, prožíváme lásku, radost, štěstí, ale také utrpení a bolest. Všechno to jsou příchutě života. 

Možná, že tato hra není jen o karmických lekcích, ale především tom, pochopit, kdo skutečně JSME. Jako duchovní bytosti nejsme omezeni prostorem a časem. Mnozí tomu stále nevěří, neuvědomují si, že uvnitř nás je duše, vědomí napojené na zdroj inteligentní energie (každý ji nazýváme jinak, někdo Bůh, Jsoucno...) osobně jsem velmi šťastná, že nemusím říkat, že věřím, že asi existuje. Dnes mohu říci já vím, že existuje. Planeta, které si dovolujeme všichni říkat naše, má také vědomí, je to živý organizmus, který stejně jako my všichni prochází transformací. Bohužel jsme ztratili pokoru a lásku k přírodě a naše egoistická mysl si chce vše podmanit a řídit. Zapomínáme na zákony Vesmíru, ale ty stále platí, ať jim věříme nebo ne. 

Nacházíme se společně v úžasné a přitom i velmi náročné a bolestivé době. Je to bolest z toho, že odchází z našeho života určité jistoty, cítíme strach, bezmoc, nenávist. Cítíme, že často děláme věci, které ani naše duše nechce, ale rozhodujeme se z pozice strachu. Strachu o svůj život, o materiální výhody, společenské výhody a pod.

Je mi velmi smutno, když slyším lidi říkat "já se nechci očkovat, ale musím". Protože mám strach, že přijdu o peníze, práci, přátele, nebudu moc jezdit na dovolenou, chodit se bavit apod.

Drazí v této hře už jde o mnohem víc. Je to hra o naše duše. O naši vnitřní sílu a moudrost. O zachování zdravého života na zemi. O vytvoření vězení nebo svobody pro budoucí generace dětí. Teď je to na každém z nás, jestli se rozhodneme vytvořit Novou zemi, očištěnou od lží, zla, násilí, omezování, ponižování, zastrašování a pod. Nebo zůstaneme ponořeni v tomto pomyslném bahně plném násilí, nespravedlnosti, strachu, a zůstaneme těmi ustrašenými a poslušnými ovcemi.  

Je to taková předporodní doba. Bolestivá, ale pokud ji zvládneme, čeká nás stejně takový pocit, jako když rodiče drží v ruce své první narození dítě. Dnes je doba přerodu a už nikdy nebude nic jako dřív. Posouváme hranice svého vědomí, svých možností, své vlastní síly. Obnovujeme spojení s Božskou energií, inteligencí, intuicí. Tvoříme společně Nový svět, novou realitu. 

Vím, že je to pro mnohé velmi těžké rozhodnutí. Každý se rozhodujeme, tím nejlepším možným způsobem, dle úrovně svého vědomí. Jsou lidé, kteří to nejsou schopni vůbec pochopit, ale také jsou lidé, kteří cítí a vnímají, že je čas.

Já dnes velice děkuji, že jsem před mnoha lety spadla na pomyslné dno a začala hledat cestu zpět. Dnes věřím, že to bylo to nejlepší, co se mi mohlo stát, protože jsem začala hledat sama sebe. Dovedlo mi to hloubky mého nitra a měla jsem dost času zpracovat si svou minulost, vystoupit z role oběti a otevřít své srdce. Nebyla to jednoduchá cesta, ale teď vím, že důležitá. Možná proto, abych v této době zůstala stát ve své síle a pomohla třeba těm, kteří se právě ztrácejí ve svém životě. 

Nedávno jsem měla rozhovor se svým skvělým duchovním učitelem. Ptala jsem se, co mám udělat proto, aby byl svět lepší a aby se vše změnilo. Řekl velké moudro. Zůstaň stát ve své vlastní síle, pravdě, moudrosti a čistotě duše. Buď majákem na rozbouřeném moři, který nepřestává svítit lidem na cestu. Pokud má nějaká loď namířena ke světlu, pošli ji co nejvíc světla, ať tě najde. Ty ji můžeš dát pocit bezpečí a jistoty, že najde ten správný směr pro svou plavbu.

Čím více lidí, se bude ukotvovat ve své vlastní síle, prostřednictvím láskyplných myšlenek, emocí, pozitivních záměrů, tím více energie přejde i do kolektivního vědomí. Říká se, že je  třeba určitý počet kritického množství lidí, aby se vše přeneslo do kolektivního vědomí planety. Jakmile 144.000 lidí (počet dokonalosti a stability) zakotví tuto novou kvalitu ve své buněčné úrovni, bude toto nové vědomí usazeno v mřížkovém systému planety Země. Tak máme ještě dost práce ale věřím, že společně to zvládneme.

Svět venku, je pouhým odrazem našich vlastních myšlenek a emocí a přesvědčení. Proto v této transformační době velice doporučuji se s nimi učit pracovat. Z legrace říkám, naučte se myslet, na co myslíte a naučte se správně používat své emoce.

Pokud se právě teď ztrácíte na rozbouřeném moři života ozvěte se, posvítím vám na cestu.

Jana G.

www.studio-daja.cz Žádné komentáře:

Okomentovat