čtvrtek 21. října 2021

Řítíme se do morální krize.


Nejen do morální, ale hlavně ekonomické a zdravotní. To, co vymýšlí naše vláda a vlády ostatních zemí nemá již s ochranou zdraví lidí nic společného. Lidé se od jakživa báli. Báli se toho, co znají, ale hlavně více toho, co neznají. Největší krizí, je asi krize naší vlastní mysli.

Covid se stal vlastně neviditelnou zbraní pro vládnoucí elity světa. A ochrana zdraví se stala dobrým byznysem pro hodně podnikavých lidí. Mnozí si ani nedovedeme představit kolik lidí si nyní přepočítává zisky z výroby testovacích tyčinek, roušek, ochranných pomůcek, dezinfekcí. A hlavně jací to jsou lidé a proč to sami nařizují. Možná bude dalším dobrým byznysem si pořizovat místo hospod a barů pohřební služby, budete tam asi větší nával. 

To, co tady napáchal za škody za 1,5 roku vir se nedá srovnat s tím, co napáchala za škody vláda a její poskoci. Nejlepší strategií je vyděsit a pak podat jedinou záchranu, která je pro manipulátora dobrá. Mnozí dnes už ví, že slibovaná tečka nic nevrátila do normálu a ani nikdy nevrátí. Naopak, stává se čím dál tím větším vykřičníkem a nebezpečím.

Lidé, kteří uvěřili jednostranným informacím se stávají fanatickými zastánci covid režimu. Bojí se své zdraví a poslouchají na slovo vše, co se jim nařizuje. A nic jiného ani slyšet nechtějí. Opakovaná lež, se stává za čas pravdou. A jak se v psychologii říká, stáváte se průměrem pěti lidí, se kterými se nejvíce stýkáte.

Někteří už mají jiné informace, ale bojí se nařízení, proto sklopí hlavu a jdou s tím prvním ustrašeným davem. Ti, co zbývají se nenechali zmasakrovat strachem, hledají jiné zdroje kvalitních informací od jiných odborníků a zachovávají klidnou hlavu. Možná je nás dost, ale také málo na to, přesvědčit ostatní, že je všechno jinak.

Řadu let zapomínáme na skutečné životní hodnoty, jako je láska, čestnost, pravdomluvnost, úcta, pokora, vděčnost, víra, radost. Prostě se to není Cool a už se to nenosí. Dnes, pokud chcete uspět v tomto světě postaveném na materiálních hodnotách, tak musíte být dravý, prolhaný, nečestný, musíte umět manipulovat s lidmi (nejlépe strachem). Nesmíte mít svědomí a nejlépe hodně velké ego, abyste si byli jisti, že jste páni světa.

Mám dost známých lidí, kteří sedí na úřadech, ředitelských a vedoucích funkcích. Nikdy jsem si o nich nemyslela nic špatného. Ale to, že se zaprodají této hře pro záchranu svého dobrého bydla a teplého místečka, jsem netušila. Možná mnozí ví, že je všechno jinak, ale nemají odvahu vystoupit z řady. Jsou pohlceni materiálním světem a jsou tolik ve svém egu, že vrátit se zpět ke své Božské podstatě a vrátit se do srdce, své moudrosti se jim už asi nepodaří. Je mi jich líto.

A tak proti sobě stojíme my lidé, kteří jsme dostali dar, prožít tady na této planetě kus svého života. Tato Země není naše, jsme zde jen na chvilkové návštěvě. Chováme se sami k sobě navzájem nelidsky, nedůstojně a propadáme se čím dál tím více do morální krize.  Na tom skončila každá vyspělá společnost a jestli to nezastavíme skončíme brzo i my všichni.

Tak teď se chci obrátit na ty, kteří zastrašují lidi z pozice nějaké moci. Obracím se policistům, kteří z pozice moci potlačují zdravý rozum lidí, zastrašují je a nestydí se používat násilí. Obracím se k pedagogům a učitelům. Vím, že dostáváte nesmyslná nařízení a bojíte se vystoupit z řady, ale uvědomte si, na čem se podílíte. Ničíte dětskou psychiku, jejich zdraví, dusíte je v rouškách, nerespektujete skutečná práva rodičů. Obracím se na lékaře. Vy máte přísahu lidem pomáhat. Jak jste se mohli pro peníze zaprodat těmto lžím. Lidé po vašich tečkách začínají být čím dál tím více nemocní, máte svědomí? Asi ne, ale peníze za každou včeličku se hodí. Lidé proberte se, dokud je čas, už ho moc nezbývá. 


Žádné komentáře:

Okomentovat