pondělí 3. října 2022

Síla lásky

O srdci se mluví různě. Mám něco na srdci, moje slova vycházejí ze srdce, tíží mi to u srdce apod. Co přesně znamená tento pojem srdce v tomto kontextu.  Všichni víme, že máme fyzické srdce a známe jeho úkol. Pokud jdeme na základní úroveň fyzického těla můžeme mluvit též o síle lásky v našem vlastním energetickém poli.

V tomto poli proudí spousty energie, můžeme to také nazvat, že je to mnoho informací. V lidském energetickém poli proudí spousty informací. V akupunktuře je léčení postavené na meridiánových energetických liniích, které nesou energii čchi. A čchi jsou informace.

A když tím polem informace neproudí v té nejvyváženější a nejefektivnější a nejsilnější formě, tak vznikne nerovnováha, kterou mi vnímáme jako fyzickou nebo psychickou nepohodu, disharmonii, nemoc. Vezměte si třeba počítač. Když je počítač postižen virem, špatně v něm proudí informace. Lidé jako první řeknou“ ach jo dneska je to nějaké pomalé“. Potom si všimnou dalších závad a zdrojem toho je ten virus, který ovlivní proudění informací, jak se tyto informace dekódují v počítači.

 Lidské energetické pole je stejné. Když tyto informace špatně proudí, tak máme nerovnováhu a jsme nemocní, v disharmonii, a to ovlivňuje všechno. Ale tyto energetické linie patří do vyššího energetického systému, který spojuje člověka a jeho energetické pole s jinými úrovněmi reality. Jsou to víry. V poli je jich sedm, ale je jich celkem mnohem víc. Ty nejnižší jsou spojené s interagováním (propojením) se Zemí m s tzv. fyzičnem. A ty vyšší nás berou do jiných úrovní reality. Na východě se těmto vírům říká čakry (energetická kola).

A ta klíčová rovnováha všech těch čaker je tady (u srdce). Srdeční čakra, srdeční vír, uprostřed hrudi. Tohle srdce mám na mysli, když mluvím o síle srdce. Od toho, jak zpracováváme informace a interagujeme s realitou se odvíjí všechno spojené s naší psychikou a vnímáním. Takže lidí říkají „co říká tvoje srdce?“ A co říká, tvoje hlava?

Protože se ví, a je to pravda, že hlava zpracovává informace a realitu úplně jinak než srdce. Pak je samozřejmě další?  „Jak to cítíš v břiše?“ Tady dole v oblasti emoční čakry. Je obrovský rozdíl mezi tím, jak to vnímá srdce a jak to vnímá mozek. Srdce třeba ví, proč. Protože vás napojuje na povědomí mimo tento manipulovaný svět. Napojuje vás, na vyšší, rozšířenější úrovně vědomí, kde se ví.  Všimněte si řeči těla, když někdo intuitivně ví. Sledujte, kam dává ruce. „Já to prostě vím. (je to v oblasti hrudi).  Kam jdou ruce, když někdo přemýšlí? A jeho hlava rozhoduje o vnímání realitě? Říká „já přemýšlím, já přemýšlím…a jeho ruce směřují k hlavě. Podle řeči těla poznáte, kde se tyto informace, tím pádem vnímání berou.

Takže srdce nás napojuje na širší úroveň povědomí, která ví. A napojuje nás na úroveň povědomí, mimo lidský jazyk. Lidský jazyk je rozumové popisování reality v rámci omezeného lidského vnímání ke komunikaci, kdežto srdce nepotřebuje slova. Ono prostě ví. Hlava nefunguje na vědění, ale přemýšlení, ona se na to snaží nějak přijít. Takže když řeknete, že víte, hlava řekne „Jak to víš? Vysvětli mi to! „A má milion důvodů, proč je špatně to, co prostě víte. Tohle se na to snaží přijít. Protože to neví. Tohle ví! Tam není o čem přemýšlet. A když začnete následovat své intuitivní vědění a hlava slouží srdci, místo aby ho řídila, pak se vám dramaticky změní život.

Protože pak vás vede úroveň vědomí, která vidí za tento manipulovaný svět a manipulované vnímání.  Hlava je ve světě, ten ji stvořil. A veškeré její informace a vjemy, budou ze světa, kde existuje. Nemá žádný jiný radar a nevidí, co zpracovává a jaké vjemy jsou toho výsledkem. Nedokáže vidět kontext a širší perspektivu, jak to dokáže srdce. Proto mají lidé v srdci, jiný život než v hlavě.

A samotná hlava je rozdělena na dvě části, co se týče zpracování informací. Máte levou stranu mozku, která všechno vnímám odděleně od všeho ostatního. Když zkoumáte reálně propojené světové události a děláte to, levou stranou mozku, tak to nikdy neuvidíte, protože levá strana mozku od sebe všechno odděluje. Události vám přijdou náhodné a nepropojené. Pravá strana mozku je naopak více propojená na intuici srdce a dokáže si ty věci pospojovat a vidí tu ucelenost, která je levé straně nedostupná. A má to fungovat tak, že máte mít aktivní obě strany mozku a vidět všechny perspektivy a mít ucelený pohled na věci.

Co otevírá pravá strana mozku? Ta, co vidí vazby, co vnímá realitu, širším pohledem, kde existuje představivost? Co třeba hraní? Všichni to známe, když si děti hrají, když lezou po stromech a přestrojují se, a představují si, že hrají nějakou postavu. Takové hraní, zvlášť volné, kdy si to děti vymyslí podle představivosti, otevírá pravou stranu mozku. Co dělají hudba a umění? Je to o kreativitě. Je to o představivosti, to otevírá pravou stranu mozku

Noční můra pro systém. Ten vás chce mít v hlavě. A tím protilékem je otevření srdce a nechat rozhodovat, je to vnímání. Spojit se s tou úrovní, která ví. Protože je to spojené s pravou

V Kalifornii existuje tzv. institut Heart Math. Oni studují vliv srdce, tím myslím to energetické srdce na lidské chování zdraví a psychologii. A přišli k velmi zajímavým objevům, kde krásně vidíte pravou podstatu srdce. Uvědomíte si. Že mozek, je pouze naučená inteligence.

Ta bývá různá. A tvoří ji informace, které mozek dostává ze svého prostředí. Zatím co tohle (srdce) je vrozená inteligence. A nepotřebuje učení, ona ví, protože je napojená na úroveň, která ví. Srdeční rytmy ovlivňují schopnost mozku zpracovávat informace. Pokud srdce není v rovnováze s mozkem oni tomu říkají koherence. Tak mozek špatně funguje, protože na něj srdce přímo působí. A ta elita, co je za světovými událostmi a za manipulováním lidského vnímání, dobře ví, jak toto funguje. Proto celou dobu útočí na srdce.

Chtějí uzavřené srdce, ten srdeční vír, aby nepůsobilo na vnímání, protože se lidské vnímání totálně změnilo. Když je srdce otevřené a působí na mozek, je to jiné než, když mozek rozhoduje o realitě.  Srdeční pole je to nejsilnější v těle. Elektromagnetické pole z toho srdečního víru, je to nejsilnější pole v lidském těle. Protože tohle centrum lidské inteligence, ne hlava. Srdce má 40 000 citlivých neuronů, neuronů jako mozek. Oni tomu procesu říkají srdeční mozek.

Nejen, že srdce ví, ale je spojené s mozkem a samo funguje jako mozek, jenom na vyšší a širší úrovni povědomí. Srdce posílá do mozku více informací než opačně.  Protože tohle je centrum vnímání, kéž bychom si to uvědomovali. Je napojené na širší povědomí a musí se to manipulovat, aby to zůstalo zavřené. Oni zjistili, že když jsou srdeční pole, mozkové pole a pole centrální nervové soustavy, protože všechno jsou to EM pole. Když jsou v koherenci a harmonii, tak člověk přeskočí na vyšší úroveň povědomí. A když je tam inkoherence, není tam to správné spojení mezi CNS, mozkem a srdcem, tak člověk klesne na nižší úroveň vědomí a povědomí. To je další důvod, proč se útočí na srdce.

Aby se zavřelo a přestalo nás harmonicky ovlivňovat, protože pak je všechno rozhozené a lidstvo je na nižší úrovni vědomí, než by mělo být. A četl jsem zprávy od terapeutů. Pokud má někdo problém, řeknou mu ať ten problém popíšou z hlavy. Oni pak symbolicky vymění křeslo, a řeknou jim, aby to popsali ze srdce. Vypadá to, jako kdyby to byli dva rozdílní lidé. V určitém smyslu byli, protože srdce má z toho širšího vztahu úplně jiný pohled, než hlava a její izolované informace, když je srdce zavřené.

S oběma částmi je spojeno jedno dominantní vězení, a to je strach. Bojíte se, co si myslí druzí. Když to řeknete, i když víte, že to tak je, co budou říkat ti druzí? Když to uděláte, co budou říkat ti druzí? Občas někdo řekne, že má v srdci strach, nebo že má srdce plné nenávisti. Ale je to pitomost. V srdci nemůžete mít strach, protože je napojené na povědomí, které ví, že se není čeho bát.

Hlava je manipulována, aby se bála. Tak nás ovládají. Kolik lidí říká a nedělá to o čem jsou přesvědčeni, protože se bojí, že si o nich někdo něco pomyslí. A tak se sami kritizují. Hlava vám dá veškeré důvody, co se stane, když se nebudete cenzurovat. Srdci je to fuk, protože brzdit se znamená, že je to pravda. V srdci to neděláme. Představte si, jak by se svět změnil, kdybychom žili bez strachu. Nikdo by se nekritizoval. Nikdo by neumlčoval to, co je potřeba říct kvůli strachu z následku.

A potom má srdce další úroveň, které říkáme láska. Láska se kompletně překrucuje. Dneska je to „miluji tě, protože mě přitahuješ“. To je v pořádku. Ale pokud je to láska jen přitažlivost třeba fyzická, co se stane, když začne ubývat? Co zbyde? Rozchod…. Pak je jiná úroveň lásky. To je bezpodmínečná láska. Miluji těš, protože existuješ. A když zmizí fyzická přitažlivost, ta láska tam pořád je. Oddělenost je iluzorní. Všichni jsme jedinečné bytosti v nekonečném proudu povědomí.  Ze srdce vychází empatie, schopnost vložit se do pocitů a důsledků, které vytváříme druhým. Jak se musí cítit, kvůli tomu, co jste udělali.

Empatie je bezpečností mechanismus, lidské společnosti. Protože pokud máte empatii, tak budete omezovat extrémy toho, co budete dělat druhým lidem. Když ji odstraníte a nebudou tam emoční následky, tak jste schopni lidem udělat cokoliv. Tomu stavu se říká psychopat. Takže srdce je mimořádné centrum vrozené inteligence. A kdyby se rozhodovalo o našem vnímání a vzájemné propojenosti. Svět je suma lidského vnímání, to znamená suma lidského chování. Když vládne hlava máme svět, jaký vidíme dnes.

Když bude vládnout srdce svět bude úplně jiný. Citát Osho….

 „Všechny naše školy a univerzity ničí lidstvo. Myslí si, že slouží, ale klamou sami sebe. Dokud nebude člověk vyvážený, dokud hlava a mozek nevyrostou, utrpení bude nadále panovat a růst. Čím více a více zapomínáme na srdce, tím více a více trpíme. Vytváříme peklo na zemi a budeme ho vytvářet více a více. Ráj patří srdci.“

 A takhle se to událo, říká. Srdce je zcela zapomenuto, tomu jazyku už nikdo nerozumí. Rozumíme logice, nerozumíme lásce. Rozumíme matematice, nerozumíme hudbě. Čím dál tím více si zvykáme na fungování světa a nikdo nemá odvahu skočit do neznáma, do neznámých bludišť. Když člověk přijde z hlavy do srdce, změní se mu život. A když to udělá víc lidí, změní se lidská společnost.

 Převzato: autor Icke David

www.studio-daja.cz

www.studiodaja.cz

 


Žádné komentáře:

Okomentovat