úterý 25. října 2022

Stres je nepřijetí stávající situace aneb moudrost v pocitu vzdání se.


Stres je vnitřní energetický odpor toho, co nejste schopni ve svém životě přijmout. To ale neznamená, že s tím, co se děje musíte souhlasit. Prostě jen přestaňte dávat odpor skutečnosti, kterou možná právě teď nemůžete změnit.

Vzdání se je projevem prosté a hluboké moudrosti. Není to zbabělství ani bezmoc, je to jen neodporování proudění energií života. Přirozenou součástí našeho života je prožívání chtěného i nechtěného. Vzdát se životu znamená vzdát se vnitřní rezistenci proti tomu, co se děje.

Přijetí reality vás osvobodí od ztotožňování se s myslí a dokáže vás propojit se skutečným pocitem Bytí. Vzdání se situace je jen čistě vnitřní jev, neznamená to, že byste ve vnějším světě neměli nic dělat, že byste neměli šanci změnit situaci.

Někdy vás život zastaví a vy cítíte, že nevíte, jestli se vydat vlevo nebo vpravo. Jako kdybyste stáli na rozcestí a nevěděli kudy dál. Využijte tento čas k pouhému Bytí. Tady a teď přijměte vše co cítíte. Nebraňte se negativním myšlenkám, pocitům, emocím. Staňte se jejich pozorovatelem, neposuzujte, neobviňujte, jen je vnímejte. Myšlenky a emoce jsou energií, nechte je projít svým energetickým polem a odevzdejte. Dovolte si prožít emoční bolest, ale nezůstávejte v ní dlouho.

Někdy nám život nadělí velké lekce, kdy máme pocit, že jsme ztratili úplně vše. Proč? Protože máme velkou šanci najít to nejdůležitější sami sebe. Uvědomit si svou podstatu Bytí, svou skutečnou existenci, svůj potenciál, svou vnitřní hodnotu. Místo toho abyste zůstali v rolí oběti nebo kritika zkuste děkovat. Vypadá, to velmi divně ale děkujte. Děkujte za vše, co vám život přináší. Jsou to velmi důležité životní zkušenosti a díky jimi duchovně rostete. Věřte, že pokud vše odevzdáte, může přijít něco úplně jiného. Ne nadarmo se říká, že každé zlo je pro něco dobré. Bohužel to ale v odporu k dané situace nejsme schopni vidět.

JG www.studiodaja.cz  / www.studio-daja.cz

Jakmile se vzdáte tomu, co existuje v přítomnosti, minulost ztratí veškerou moc. Otevře se sféra Bytí, která byla zastíněna vaší myslí. Najednou v sobě objevíte hluboký pocit klidu. A v tomto klidu je velká radost. A v této radosti je láska. A v jejím jádru je něco nesmírného a posvátného, co nelze pojmenovat.

Eckhart Tolle

https://www.studiodaja.cz/home/novinky/435-pozvanka-na-prednasku


  

Žádné komentáře:

Okomentovat