středa 19. října 2022

Probuďte se je už opravdu čas

Nacházíme se ve velmi těžké, leč důležité době. Každý máme svoji jedinečnou cestu vývoje a každý z nás zdolává určité překážky.

Základním prvkem transformace je navyšování energetických vibrací těla. Mnoho lidí tuto cestu už začalo, další se přidávají a někteří tak trochu zaspali. Ale i ty je třeba vzbudit, aby nezůstali uvězněni ve 3D realitě. Neodlučitelně s navyšováním energetických vibrací těla musí docházet k pročištění nitra člověka. Musíme zpracovat naše „nízké“ emoce jako je strach, bezmoc, pocit viny, křivda, zloba, smutek. Jsou to emoce s velmi nízkou vibrací. Lidem padají masky a na povrch se vyplavuje to, co bylo potlačeno.

Potřebujeme „vymazat“ nízké karmické vazby, které nás pojí s minulými životy či lidmi. Tím, že zpracujeme všechny staré emoční rány a bolesti jsme blíže k uvědomění si své duše a podstaty Bytí na Zemi.

Bohužel pro mnohé přichází ještě zkoušky a bez pomoci druhých to pro ně bude složité a těžké. Můžeme někoho budit zlehounka a on nevnímá a spí dál, a tak je třeba občas už toho kdo zaspal vzbudit rázněji. Vesmír prostě pošle další zkoušku nebo různá poselství, ale jako kdyby nechtěli slyšet.

Přechod do věku Vodnáře, kde se nyní nacházíme je spojen s duchovním probuzením lidí. Novou Zemi máme možnost vytvořit na úplně jiných hodnotách než doposud. Ve 3D potřebujeme zanechat závist, zlobu, bezmoc, nenávist, křivdu, faleš, lež apod. Bohužel je to práce každého jedince, aby vystoupil z role ega a přešel do srdce.

Vědomý člověk přebírá odpovědnost nejen sám za sebe, ale uvědomuje si duchovní propojení s ostatními lidmi. Otevírá se nám možnost tvořit společně Nový svět a potřebujeme jít příkladem našim dětem. Je třeba si uvědomit s jakými hodnotami budeme vstupovat a jak budeme život tvořit. Každý z nás má v sobě užasnou energii „Boží lásky“, jen ji často nevidíme.

A jak to udělat?

Přišli jsme si sem prožít určité lekce a nastavujeme si zde ve vztazích vzájemná zrcadla. Je třeba vystoupit ze starých programů, přesvědčení, odpustit sám sobě a ostatním. Navýšit svou zdravou sebelásku a hodnotu z pozice srdce (ne ega). Chovat se k ostatním tak, jak bychom chtěli, aby se chovali oni k nám. Začít říkat pravdu a být pravdivý nejen k ostatním, a hlavně sám k sobě. Propojit se opět s matkou přírodou a přestat ji vědomě, či nevědomě ubližovat. Uvědomit si sílu ducha a vědomého tvoření. Převzít plnou odpovědnost za své myšlenky a emoce.

Pořád je čas zvedat z nízkých vibrací ty, co zaspali a sami to nezvládnou. Čas běží a nesmíme tuto příležitost k duchovnímu probuzení nechat utéci. Jsme všichni jeden pro druhého důležití. Proto zvedejme jeden druhého ať dojdeme k cíli.

Pokud na to nechcete být sami, zde je pozvánka - https://www.studiodaja.cz/home/novinky/441-peti-tydenni-kurz-metody-eft-svepomocny-nastroj-transformace-vedomi

Jana G. 

www.studiodaja.cz

Žádné komentáře:

Okomentovat